สำหรับท่านไหนที่กำลังสนใจ อยากติดตั้งระบบโซล่าเซลล์และเกิดความสงสัยว่า ถ้าจะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ราคาเท่าไหร่ แพงไหม มีวิธีการติดตั้งอย่างไร ซึ่งในวันนี้เราไม่ได้จะมาพูดถึงขั้นตอนการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ แต่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบของโซล่าเซลล์ว่ามีกี่ระบบและระบบโซล่าเซลล์ ราคาถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง?

ระบบโซล่าเซลล์ มีกี่ระบบ

1.ระบบออนกริด (On-grid)

ระบบออนกริด ไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอร์รี่ เนื่องจากสามารถเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าได้เลยเป็นระบบที่มีไฟฟ้าฟ้าใช้ตลอดเวลา ในกรณีที่ระบบผลิตไฟฟ้าไม่ทันต่อความต้องการใช้งาน ระบบจะดึงเอาไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาใช้งานทดแทน ช่วยประหยัดค่าไฟ อีกทั้งยังสามารถขายไฟฟ้าคืนให้การไฟฟ้าได้อีกด้วย โดยระบบออนกริด นิยมใช้มากที่สุดในบ้านเรือน อาคารสำนักงานหรือในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีไฟฟ้าเข้าถึง ส่วนระบบโซล่าเซลล์ ราคาของระบบนี้ มีราคาแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ขนาดแผง ชนิดของแผง จำนวนวัตต์ รุ่น ยี่ห้อ ฯลฯ

2.ระบบออฟกริด (Off-grid)

ระบบออฟกริด คือ ระบบที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับสายไฟของการไฟฟ้า เหมาะกับพื้นที่ที่ห่างไกลจากการไฟฟ้า หรือไฟฟ้าเข้าไม่ถึง รวมไปถึงความต้องการใช้ไฟสำรองสำหรับเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน นอกจากนั้นระบบนี้ยังสามารถใช้ร่วมกันกับแบตเตอร์รี่หรือไม่ใช้แบตเตอร์รี่ก็ได้ ในกรณีที่ต้องการใช้งานร่วมกับแบตเตอร์รี่ กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่าน Charge Controller เพื่อเก็บสำรองพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอร์รี่ ส่วนกระแสไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าเซลล์คือไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งต้องแปลงกระแสไฟฟ้าให้กลายเป็นกระแสสลับก่อนด้วยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าหรือ อินเวอร์เตอร์ ส่วนระบบโซล่าเซลล์ ราคาของระบบนี้ แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับขนาดของแผง รุ่น ยี่ห้อ จำนวนวัตต์ ฯลฯ

3.ระบบไฮบริด (Hybrid System)

ระบบนี้คือการนำเอาระบบออนกริด และออฟกริดมารวมกัน ระบบโซล่าเซลล์ ราคาของระบบนี้ อาจมีราคาสูง เนื่องจากมีความเสถียรมากเพราะมีแหล่งจ่ายไฟทั้ง 3 แหล่ง นั่นก็คือ โซล่าเซลล์ แบตเตอร์รี่ และไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ร่วมด้วยช่วยกันในการจ่ายไฟ ซึ่งจะมีไฮบริดอินเวอร์เตอร์ทำหน้าที่ในการแปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงให้กลายเป็นกระแสสลับ เพื่อส่งไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในลำดับต่อไป

จะเห็นได้ว่าระบบโซล่าเซลล์ ราคาถูก มีทั้งหมด 3 ระบบ ได้แก่ ระบบออนกริด ระบบออฟกริด และระบบไฮบริด ส่วนระบบโซล่าเซลล์ ราคา มีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างๆ เช่น ชนิดของแผง ระบบโซล่าเซลล์ที่ต้องการติดตั้ง จำนวนวัตต์ รุ่น ยี่ห้อ ฯลฯ หากต้องการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ โดยมีวัตถุประสงค์ใช้ในบ้านเรือน ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง อาจต้องควักเงินไม่น้อยไปกว่า 5 หมื่นบาทขึ้นไป แต่ถึงแม้ว่าการติดตั้งระบบโซลาเซลล์ ราคา จะสูงในระยะแรก แต่ในระยะยาวย่อมคืนทุนได้อย่างแน่นอน