The Power of Gardening  -

ปัญหาสิ่งแวดล้อม2019

ปัญหาสิ่งแวดล้อม2019

สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างที่เกิดอยู่รอบ ๆตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามสิ่งเรานี้เรียกว่า สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองนั้นมีอะไรบ้าง

สิ่งแวดล้อมแบ่งออกได้เป็น2ส่วน

1.สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติ

 สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ลำธาร ภูเขา ดิน ท้องฟ้า อากาศ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติมนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้ แต่มักจะไม่รู้ถึงประโยชน์และคุณค่าของธรรมชาติจึงมีการสร้างการทำร้ายธรรมชาติด้วยสิ่งอื่นต่าง ๆจากฝีมือมนุษย์

2.สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง

สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง เช่น บ้าน คอนโด รูปปั่น  ศิลปกรรม ประเพณีขนบธรรมเนียม หรือแม้กระทั่ง ทุกสิ่งที่กล่าวมานั้นมนุษย์สามารถลงลมือสร้างขึ้นมาเองได้ด้วยมือของเขาเอง แต่การดูแลรู้ถึงคุณประโยชน์นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ด้วย

ปัญหาภาวะสิ่งแวดล้อม2019

ปัญหาของสิ่งแวดล้อม2019มีสาเหตุหลักๆอยู่2สาเหตุคือ

1.ปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศ

ปัจจุบันเป็นที่รู้ดีกันว่า ภาวะมลพิษทางอากาศนั้น มาจากหลายๆสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง เช่น รถยนต์ โรงงาน การก่อตั่งโรงงานอุตสาหกรรม อื่น ๆ ปัญหาเหล่านี้คือ ควันที่ออกมาจากสิ่งที่อยู่ภายในรถยนต์เช่น ควันท่อไอเสีย ควันจากโรงงานที่นำไปสู่อากาศทำให้อากาศได้รับมลพิษได้ร้ายแรงจนทำให้ในปัจจุบันเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้มีอยู่หลายอย่างแต่หลักๆ ต้องแก้ปัญหาจากต้นเหตุเสียก่อน

2.ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า

การตัดไม้ทำลายป่านั้น เริ่มมีบุคคลที่คิดเห็นแก่ตัวซึ่งลักลอบตัดไม้ เพื่อนำไปขายทำธุระกิจ ของตัวเอง ส่งออก หรือ ตัดไม้เผาป่า เพื่อทำการเกษตรกรรมของตัวเอง ทำให้ควันของการทำลายขึ้นสู่อากาศได้เช่นกัน และสิ่งสำคัญคือทำให้ต้นไม้ทรัพยากรของโลกนั้นน้อยลง คนในยุคสมัยนี้ ไม่ได้มีการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำไปขายหรือเพื่อทำเกษตรกรรมอย่างเดียว แต่ยังหาพื้นที่ สร้างตึก สร้างคอนโดสูงนำพื้นที่ที่ไม่ควรก่อตั่ง ไปสร้างธุระกิจ ทำหใต้นไม้ทรัพยากรทางอากาศไม่เพียงพอต่อความต้องการสู่เหตุร้

ประโยชน์ของทรัพยากรหลักๆมีอะไรบ้าง2019

ประโยชน์ของทรัพยากรหลักๆมีอะไรบ้าง2019

พูดถึงเรื่องประโยชน์ของทรัพยากรหลายคนคงรู้กันดีว่า ณ ตอนนี้ทรัพยากรภายในโลกนั้นมีน้อยลงสาเหตุก็มาจาก มนุษย์นั้นทำลายธรรมชาติกันมากขึ้น ด้วยหลายปัจจัยที่มนุษย์ลงมือทำลายทรัพยากรให้เหลือน้อยลงทุกวันๆ วันนี้เราจึงมาแนะนำประโยชน์ของทรัพย์การที่ควรจะดูแลและใช้ให้มีคุณค่ามากที่สุด

1.น้ำ

ทรัพยากรน้ำเป็นสิ่งสำคัญกหากโลกนี้ไม่มีน้ำพวกเราจะอยู่กันอย่างไร โดยปัจจุบันน้ำคือสิ่งจำเป็นต่อชีวิตประจำวันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานใด ๆก็ต้องใช้น้ำ อาทิเช่น ล้างจาน อาบน้ำ ทำงานเหนื่อยก็ต้องกินน้ำ ทานข้าวก็ต้องกินน้ำ หรือการทำอื่น ๆอีกหลายปัจจัยที่ต้องใช้น้ำเป็นตัวการสำคัญในการดูแลและใช้ให้มีประโยชน์มากที่สุด

สาเหตุของทรัพยากร2019

คือ มลพิษทางน้ำ น้ำเน่าเสียที่เกิดจากหลายปล่อยสิ่งปฏิกูล สิ่งสกปรก ขยะ ที่เน่าเสียลงสู่แม่น้ำลำคลองทำให้ลำคลองเกิดภาวะน้ำเน่าเหม็นจากน้ำที่สะอาดกลายเป็นน้ำที่เน่าเสียมีกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปจากเดิม นำไปสู่ความเดือดร้อนตามบ้านเรือน

การดูแลรักษามลภาวะของน้ำ

1.ช่วยกันดูแลไม่ให้บุคคลใดนำขยะหรือสิ่งของแปลกปลอมมาทิ้งลงสู่แม่น้ำลำคลอง

2.ดูแลประชาสัมพันธ์ไปสู่โรงงาน ชุมชน หมู่บ้าน ใหญ่ ๆ บุคคลออฟฟิต ก่อนที่จะปล่อยนำหรือนำสิ่งที่ใช้แล้วลงสู่น้ำควรมีการบำบัดน้ำเน่าเสียก่อนปล่อยสู่ลงแม่น้ำเสียก่อนเพื่อเป็นการลดภาวะเน่าเสียขั้นรุนแรงได้ดียิ่งขึ้นบ้าง ดีกว่าการที่ไม่มีการบำบัดใด ๆแต่ปล่อยนำเน่าลงสู่ธรรมชาติทำให้ทรัพยากรเกิดการสูญเสียที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

3.การบำบัดเสีย ในปัจจุบันเป็นการใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ปนเปลื่อนออยู่ในน้ำเน่าเสียสามารถย่อยสลายได้บางส่วนแต่ในทางที่ดีนั้นควรเริ่มต้นจากมนุษย์ต้องช่วยกันหยุดทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลองและหยุดใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่จำเป็น เพราะน้ำคือสิ่งสำคัญต่อทรัพยากรที่มนุษย์นั้นต้องใช้อยู่เป็นประจำในชีวิตประจำวัน

4.ปลูกจิตใต้สำนึกให้ทุกคนมีความใส่ใจในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทุกอย่างให้ถูกหลักและรู้จักคุณค่าคุณประโยชน์ของทรัพยากรบนโลกนี้ให้มากที่สุดจะได้ลดการทำลายธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้น